Vokālistu starptautiskais konkurss "Pavasara balss 2019". Nolikums

Laiks: 2019. gada 13.aprīlī
Norises vieta: Maskavas nams, Marijas iela 7, Rīga
Organizators: biedrība „Ligzda”, organizatore Žanna Miņenkova

Pieteikuma anketa

Mērķis

 • „Pavasara balss 2019” ir profesionāls vokālais konkurss, kurā piedalās talantīgi un pieredzējuši solisti. Papildus, konkurss ir iecerēts kā radošs forums vadītājiem un ekspertiem populārās mūzikas sfērā ar mērķi dalīties pieredzē un stiprināt pamatus turpmākai sadarbībai.
 • vokālais konkurss
 • instrumentālas mūzikas konkurss

Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu / diviem numuriem pēc izvēles.

Fonogrammas MP3 formātā jāsūta elektroniski kopā ar pieteikumu (rezerves variantu MP3 failu dalībnieki ņem līdzi uz konkursu)

Konkursa nominācijas un vecuma kategorijas

Vokāls

(estrādes, folkloras, klasiskais vokāls, džezs, pop-rock)

Dalībnieki: solisti, dueti, trio, kolektīvi, ģimenes ansambļi, koru kolektīvi.

Solistu un vokālo kolektīvu vecuma kategorijas: 4-6 gadi; 7-9 gadi; 10-12 gadi; 13-15 gadi; 16-18 gadi; 19-25 gadi; 25-35 gadi.+36gadi

Nominācijas

- Pop mūzika

- Akadēmiskais vokāls

- Folkloras dziesma

- Džeza improvizācija

- Autora dziesma vai oriģināldziesma

- Latviešu komponista dziesma

Visiem vokālistiem jādzied „dzīvajā balsī” fonogrammas „-1” vai mūzikas instrumenta pavadījumā, vai a capella.

Priekšnesuma ilgums līdz 3:40 minūtēm. Priekšnesuma laikā ir atļauts deju pavadījums (maksa par 1 dalībnieku – 5 EUR).

Vērtēšanas kritēriji: intonācijas tīrība un vokālā daiļskanība, izpildīšanas meistarība, repertuāra atbilstība izpildītāja iespējām un vecuma kategorijai.

Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām.

Fonogrammā var būt iekļauti fona dziedātāji. Solista vokālā daļa nedrīkst būt dublēta.

Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).

Vērtēšanas kritēriji: intonācijas tīrība un vokālā daiļskanība, izpildīšanas meistarība, repertuāra atbilstība izpildītāja iespējām un vecuma kategorijai.

Instrumentālas mūzikas konkurss

(visu veidu instrumenti - stīgu un kniebienu instrumenti, pūšamie, sitam un tautas instrumenti u.c.).

Dalībnieki: solisti, ansambļi, orķestri.

Solistu un kolektīvu vecuma kategorijas: 4-6 gadi; 7-9 gadi; 10-12 gadi; 13-15 gadi; 16-18 gadi; 19-25 gadi; 25-35 gadi.+36gadi

Nominācijas

- Stīgu un kniebienu instrumenti

- Pūšamie instrumenti

- Sitam instrumenti

- Tautas instrumenti

- Pianīns (sintezators)

Priekšnesuma ilgums līdz 3:40 minūtēm.

Vērtēšanas kritēriji: izpildītāju meistarības līmenis, instrumenta pārvaldīšanas pakāpe, intonācijas tīrība, artistiskums, muzikālā skaņdarba mākslinieciska interpretācija.

Konkursa norise un pieteikšanās kārtība

1.Kārta – Reģistrācija, dalībnieku atlase līdz 01.04.2019.

Lai pieteiktos pirmajai kārtai, ir jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa un jānosūta dalībnieka video / audio ieraksts uz e-pastu  – zanna189@inbox.lv

2.Kārta – Fināls 13.04.2019.

Dalība finālā ir TIKAI ar ielūgumiem, kas tiks apstiprināti un izsūtīti katram dalībniekam individuāli uz e-pastu no orgkomitejas.

Dalības maksa

Maksa par dalību noklausīšanās kārtā (tiek noklausīti dalībnieku iesūtītie ieraksti):

 • solists - 10,- EUR,
 • grupa - 15,- EUR

Maksa par dalību finālā:

 • Viena solista dalības maksa: 45,- EUR,
 • Dueta dalības maksa - 65,- EUR,
 • Trio dalības maksa -75,- EUR,
 • Grupas dalībnieki: 15,- EUR par katru dalībnieku, 25,-EUR par katru dalībnieku par divām uzstāšanām.
 • Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru līdz 01.04.2019 (ieskaitot). Pēc 01.04.2019. dalības maksa tiek noteikta plus 10,- EUR.
 • Ja dalībnieks/dalībnieki konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.
 • Izmaksas, kas ir saistītas ar ceļojumu un izmitināšanu, dalībnieki sedz paši vai organizācija, kas sūta dalībniekus uz konkursu.

Vērtēšana un apbalvošana

 • Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija pēc 10 baļļu sistēmas, pēc tam balles tiek summētas un tiek aprēķināta vidēja balle. Žūrija sastāvā ir specializēto mācību iestāžu pasniedzēji, radošo kolektīvu un organizāciju mākslinieciskie vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki.
 • Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti.
 • Rezultāti tiek paziņoti pēc katras vecuma grupas visu dalībnieku uzstāšanās.
 • Apbalvošana notiek pa nominācijām ņemot vērā vecumu kategoriju.
 • Konkursanti sacentīsies attiecīgajā vecuma grupā un konkrētajā dziesmas kategorijā par zelta, sudraba un bronzas medaļām. Tiek pieļauta goda vietu dublēšana (divas pirmās, divas otrās vietas utt.) atbilstoši konkursa rezultātiem. Nominācijas Grand-Prix tiks piešķirtas katrā vecuma grupā par labāko izpildījumu.
 • Instrumentālās mūzikas nominācijā Grand PRIX tiek piešķirta, ja konkursā piedalīsies vairāk par 5 dalībniekiem.
 • Kausi solistiem un individuāliem diplomiem, medaļu un diplomu grupām

Rekvizīti dalības maksas apmaksai

Biedrība "Ligzda"

Reģ.nr. 50008107781

Konts: LV77HABA0551043094470

Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam „Pavasara balss 2019.”

Obligāti jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, grupainosaukums!

Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā noteiktos konkursa noteikumus un prasības kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot. 

Dalībnieki par konkursa norises kārtību un uzstāšanās laikiem tiks informēti elektroniski līdz 10.04.2019.

Jautājumi, kuri nav atspoguļoti šajā konkursa nolikumā risina organizācijas komiteja individuālajā kārtībā. Ja rodas kādi jautājumi, ierosinājumi vai komentāri, saistītie ar konkursa organizāciju, vadītājiem (pedagogiem) ir iespēja atsūtīt rakstisku pieteikumu uz e-pasta adresi zanna189@inbox.lv

Tālr. (viber) 00 371 26566741