Starptautiskā konkursa „Jurmala kristala kauss” nolikums

Laiks: 2019. gada 02. februara,
Juras iela 60, Jūrmala SPA HOTEL «PEGASA PILS»
Latvija Organizators: biedrība „Ligzda”, organizatore Žanna Miņenkova.

Pieteikuma anketa

Mērķis

Dot iespēju jauniem izpildītājiem no Latvijas un citām valstīm parādīt savus talantus un panākumus, saņemt speciālistu novērtējumu, salīdzināt savu meistarības līmeni ar citiem izpildītājiem

Uzdevumi

• popularizēt estrādes žanru,

• veicināt pieredzes apmaiņu izpildītāju un pedagogu starpā,

• sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko aktivitāšu turpmāko attīstību,

• nodrošināt iespēju izpildītājiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai, kā arī konkursa apmeklētājiem – daugavpiliešiem un pilsētas viesiem.

• vokālais konkurss

• deju konkurss, horeogrāfija

Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu / vairākiem numuriem pēc izvēles.

Fonogrammas MP3 formātā jāsūta elektroniski kopā ar pieteikumu (rezerves variantu MP3 failu dalībnieki ņem līdzi uz konkursu)

• deju konkurss, horeogrāfija

 Dalībnieki: solisti, dueti, nelielas deju grupas  vecuma kategorijas:

  4-6 gadi; 7-8 gadi;

9-11 gadi; 12-14 gadi;

15-17 gadi; 18-24 gadi;

 +25 gadi.

Nominācijas

- Debija -Šovs - Street dance - Estrādes dēja - Moderna dēja - Klasiska dēja - Neoklasika - Stilizēta dēja - Tautas dēja - Tango - Flamenko - Austrumu dēja

Priekšnesuma ilgums līdz 3.40 minūtēm. Vērtēšanas kritēriji: plastiskums, kustību sinhronitāte, aktiera meistarība, repertuāra atbilstība izpildītāju iespējām un vecuma kategorijai.

Vokāls

Solistu vecuma kategorijas:

 4-6 gadi; 7-8 gadi;

 9-11 gadi; 12-14 gadi;

 15- 17 gadi; 18-24 gadi;

 +25 gadi.

Nominācijas - Debija - Latviešu (latgaliešu) dziesma - Folklora - Krievu hīts - Autoru dziesma - Džeza - Estrādes vokāls - Akadēmiskais vokāls

Visiem vokālistiem jādzied „dzīvajā balsī” fonogrammas „-1” vai mūzikas instrumenta pavadījumā, vai a capella. Priekšnesuma ilgums līdz 3:30 minūtēm.

Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām.

Fonogrammā var būt iekļauti fona dziedātāji. Solista vokālā daļa nedrīkst būt dublēta. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana). Vērtēšanas kritēriji: intonācijas tīrība un vokālā daiļskanība, izpildīšanas meistarība, repertuāra atbilstība izpildītāja iespējām un vecuma kategorijai.

Dalības maksa

• Solista dalības maksa: 25,- EUR / divas uzstāšanas 20,- EUR

• Dueta dalības maksa - 30,- EUR, divas uzstāšanas – 25,-EUR.

• Trio dalības maksa - 35,- EUR, divas uzstāšanas – 30,-EUR.

• Kvartets dalības maksa -40EUR , divas  uzstāšanas-35 eiro

• Personām ar īpašām vajadzībām dalība konkursā ir bezmaksas.

• Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numurs līdz 22.01.2019 (ieskaitot). Pēc 22.02.2019. dalības maksa tiek noteikta plus 10,- EUR.

• Ja dalībnieks/dalībnieki konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.

• Izmaksas, kas ir saistītas ar ceļojumu un izmitināšanu, dalībnieki sedz paši vai organizācija, kas sūta dalībniekus uz konkursu.

Vērtēšana un apbalvošana

• Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija pēc 10 baļļu sistēmas, pēc tam balles tiek summētas un tiek aprēķināta vidēja balle. Žūrija sastāvā ir specializēto mācību iestāžu pasniedzēji, radošo kolektīvu un organizāciju mākslinieciskie vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki.

• Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti.

• Rezultāti tiek paziņoti pēc katras vecuma grupas visu dalībnieku uzstāšanās.

• Apbalvošana notiek par nominācijām ņemot vērā vecumu kategoriju.

• Katrā vecuma grupā tiek paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji. 1. (10-9,5 balles), 2. (9,4 -8,7 balles), 3. (8,6-7,7 balles) vietas tiek piešķirtas katrā nominācijā un vecuma grupā pēc konkursa rezultātiem. Tiek pieļauta goda vietu dublēšana (divas pirmās, divas otrās vietas utt.) atbilstoši konkursa rezultātiem.

• Grand PRIX (10 balles) tiek piešķirta vokāla un horeogrāfijas nominācijās atsevišķi pēc žūrijas komisijas lēmuma. .

• Solisti, dueti, kvarteti apbalvotas: katrs dalībnieks ar Diplomu un personīgu kausu .

Pieteikšanās kārtība

• Lai pieteiktos jauno izpildītāju konkursam „Sapņi piepildās!”, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa.

• Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz 22.01.2019. (ieskaitot).

 

Rekvizīti dalības maksas apmaksai Biedrība "Ligzda"
Reģ.nr. 50008107781 Konts: LV77HABA0551043094470
Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam „Sapņi piepildās!”

Obligāti jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, grupai – nosaukums!

Dalībnieki par konkursa norises kārtību un uzstāšanās laikiem tiks informēti elektroniski līdz 28.01.2019.

Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā noteiktos konkursa noteikumus un prasības kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot.

Jautājumi, kuri nav atspoguļoti šajā konkursa nolikumā risina organizācijas komiteja individuālajā kārtībā. Ja rodas kādi jautājumi, ierosinājumi vai komentāri, saistītie ar konkursa organizāciju, vadītājiem (pedagogiem) ir tiesības atsūtīt rakstisku pieteikumu uz e-pasta adresi zanna189@inbox.lv

Tālr. (viber) 00 371 26566741