II Vokālistu starptautiskais konkurss "ВЫСОКАЯ НОТА"

Pieteikuma anketa

Nolikums

Mērķis

„Высокая НОТА” ir profesionāls vokālais konkurss, kurā piedalās talantīgi un pieredzējuši solisti. Papildus, konkurss ir iecerēts kā radošs forums vadītājiem un ekspertiem populārās mūzikas sfērā ar mērķi dalīties pieredzē un stiprināt pamatus turpmākai sadarbībai.

Konkursa laiks un vieta

2019. gada 29.jūnijā SemaraH Hotel Lielupe Spa & Conferences (Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala, LV-2010)

30 июня 2019 года в отеле Juras iela 60, Jūrmala SPA HOTEL «PEGASA PILS»

Konkursa organizators - biedrība „Ligzda”, organizatore Žanna Miņenkova.

Konkursā dalībnieki (solisti, dueti, trio, kolektīvi, ģimenes ansambļi, koru kolektīvi) piedalās ar vienu / vairākiem numuriem pēc izvēles (estrādes, folkloras, klasiskais vokāls, džezs, pop-rock u.c.)

Solistu un kolektīvu vecuma kategorijas: 4-5 gadi; 6-8 gadi; 9-11 gadi; 12-14 gadi; 15-17 gadi;18-25 gadi; 26-35 gadi, 35+

Visiem vokālistiem jādzied „dzīvajā balsī” fonogrammas „-1” vai mūzikas instrumenta pavadījumā, vai a capella.

 Priekšnesuma ilgums līdz 4.00 minūtēm.. Priekšnesuma laikā ir atļauts deju pavadījums (maksa par 1 dalībnieku – 5 EUR).

Fonogrammas MP3 formātā jāsūta elektroniski kopā ar pieteikumu (rezerves variantu MP3 failu dalībnieki ņem līdzi uz konkursu)

Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām.

Fonogrammā var būt iekļauti fona dziedātāji. Solista vokālā daļa nedrīkst būt dublēta.

Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).

Vērtēšanas kritēriji: intonācijas tīrība un vokālā daiļskanība, izpildīšanas meistarība, repertuāra atbilstība izpildītāja iespējām un vecuma kategorijai.

Konkursa norise un pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos konkursam ir jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa un jānosūta tā uz e-pastu  – zanna189@inbox.lv

Dalība konkursā ir TIKAI ar ielūgumiem, kas tiks apstiprināti un izsūtīti katram dalībniekam individuāli uz e-pastu no orgkomitejas.

Dalības maksa par 29un 30 junija 2019

 • Viena solista dalības maksa: – 75,-EUR.
 • Dueta dalības maksa – 100,-EUR.
 • Trio dalības maksa – 120,-EUR.
 • Grupas dalībnieki:20,-EUR par katru dalībnieku par divām uzstāšanām.
 • Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru līdz 15.06.2019 (ieskaitot). Pēc 15.06.2019. dalības maksa tiek noteikta plus 10,- EUR.
 • Ja dalībnieks/dalībnieki konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.
 • Izmaksas, kas ir saistītas ar ceļojumu un izmitināšanu, dalībnieki sedz paši vai organizācija, kas sūta dalībniekus uz konkursu.

Dalības maksa par 29 junija2019

 • Viena solista dalības maksa: 50,- EUR, divas uzstāšanas – 85,-EUR.
 • Dueta dalības maksa - 70,- EUR, divas uzstāšanas –110,-EUR.
 • Trio dalības maksa -80,- EUR, divas uzstāšanas – 130,-EUR.
 • Grupas dalībnieki: 15,- EUR par katru dalībnieku, 25,-EUR par katru dalībnieku par divām uzstāšanām.

Dalības maksa par 30 junija2019

 • Viena solista dalības maksa: 35 EUR,
 • Dueta dalības maksa - 45,- EUR,
 • Trio dalības maksa -50,- EUR,
 • Grupas dalībnieki: 15,- EUR par katru dalībnieku,

Vērtēšana un apbalvošana

 • Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija pēc 10 baļļu sistēmas, pēc tam balles tiek summētas un tiek aprēķināta vidēja balle. Žūrija sastāvā ir specializēto mācību iestāžu pasniedzēji, radošo kolektīvu un organizāciju mākslinieciskie vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki.
 • Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti.
 • Apbalvošana notiek pa vecuma kategorijām. Rezultāti tiek paziņoti pēc katras vecuma grupas visu dalībnieku uzstāšanās.
 • Konkursanti sacentīsies attiecīgajā vecuma grupā par zelta, sudraba un bronzas medaļām. Nominācijas Grand-Prix (naudas balva) par labāko izpildījumu tiks piešķirtas solistam un grupai.

Rekvizīti dalības maksas apmaksai

Biedrība "Ligzda"

Reģ.nr. 50008107781

Konts: LV77HABA0551043094470

Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam „Высокая НОТА”

Obligāti jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, grupainosaukums!

Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā noteiktos konkursa noteikumus un prasības kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot. 

Dalībnieki par konkursa norises kārtību un uzstāšanās laikiem tiks informēti elektroniski līdz 20.06.2019.

Jautājumi, kuri nav atspoguļoti šajā konkursa nolikumā risina organizācijas komiteja individuālajā kārtībā. Ja rodas kādi jautājumi, ierosinājumi vai komentāri, saistītie ar konkursa organizāciju, vadītājiem (pedagogiem) ir iespēja atsūtīt rakstisku pieteikumu uz e-pasta adresi zanna189@inbox.lv

http://www.konkurs.lv/

Tālr. (viber) 00 371 26566741